Selim BACANAK
                                                Tarım Ve Orman İlçe Müdürü V.
 
KURUMADI
İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum Müdürü(Amir)
Selim BACANAK
Personel Durumu
Mühendis
6
Veteriner
3
Vet. Sağ. Teknikeri
2
Vet. Sağ. Teknisyeni
1
Memur
1
İşçi
5
Kuruluş Amacı
Bitkisel ve Hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği,
 
Kırsal Kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi,
 
Tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik
Çalışmalar yapmak; gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemektir.
Misyonu
​Tarım, günümüzde dünyanın en stratejik sektörlerinden birisidir. Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinin sonunda nüfusumuz yaklaşık 80-85 milyon olacaktır. Tarıma elverişli toprakların azalması, kullanılabilir ve içilebilir su kaynaklarının çevre kirliliği ile özelliğini yitirmesi, artan dünya ve ülke nüfusu ile birlikte değerlendirildiğinde, sürdürülebilir nitelikte, sağlıklı, güvenli ve yeterli gıda üretimi, gıda güvenliği ve kaliteli bir yaşam ortamı oluşturmak, yirmi birinci yüzyılın başlarında Türkiye tarımının misyonunu oluşturmaktadır. Küreselleşme olgusu içerisinde, çok uluslu tekellerin güç kazanması, gelişmiş ülkelerin tarım üzerindeki hakimiyet kurma istekleri, bilim ve teknolojideki baş döndürücü gelişmeler konuyu daha da karmaşık hale getirmektedir. Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde dünyada meydana gelecek değişmeler doğal olarak siyasi ve ekonomik gelişmelerden etkilenecektir. Ancak, bu etkiler ülkelerin ekolojik, ekonomik, toplumsal ve kültürel koşullarına göre farklı biçim ve düzeylerde olacaktır. Önümüzdeki yıllarda tarım alanında olabilecek gelişmelerin temel eğilim ve önemli itici güçlerini;
-Gıda güvenirliliğinin sağlanması,
-Ekolojik dengenin korunması ve çevresel koşulların iyileştirilmesi,
-Verimlilik düzeyinin yükseltilmesi,
-Rekabet gücünün arttırılması,
-Gelir ve kültür düzeyinin iyileşmesine bağlı olarak talebin artması ve çeşitlenmesi,
-Bölgesel ve toplumsal dengesizliğin giderilmesi,
Şeklinde özetlemek mümkündür.
Vizyonu
Yirmi birinci Yüzyıl başlarında Türkiye tarımı için vizyonumuz;
-Ülke sınırları içerisinde yaşayan herkese, her yerde ve her zaman temel bütün gıdalarda kendi kendine yeten, yeterli, sağlıklı ve kaliteli gıda stoklarını oluşturmuş;
-Tarım ve tarıma dayalı sanayi ürünleri dış ticaretinde ödemeler dengesine olumlu katkı yapmış;
-Çağdaş teknolojiyle donatılmış, yeniliklere uyum yeteneğine sahip, yüksek nitelikli ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanmış, öğrenme ve insan odaklı bir tarım sistemi geliştirmiş;
-Bilimsel gelişmeleri teknolojiye, üretime ve yüksek katma değerli ürünlere dönüştürmüş;
-Toplumsal refaha katkısı tartışılmaz bir ulusal tarım ve tarıma dayalı sanayini geliştirmiş;
-Sürdürülebilir tarımsal kalkınmasını çevreyi koruyarak ve yerel kaynak ve bilgilerle pekiştirerek sağlamış;
-Biyolojik çeşitliliğini korumuş ve toplumsal yarara dönüştürebilmiş;
-Ülkenin her yanı aynı ölçekte tarım-sanayi yönünden gelişmiş, tarımsal nüfus dağılım oranı ülkenin gelişmişlik düzeyine paralel şekillenmiş ve tüm insanları mutlu olarak ülkenin her yerinde ikamet etme olanağı doğmuş;
-Minimum eğitilmiş nitelikli tarımsal işgücü potansiyeli ile ürün çeşitliliğini arttırarak uluslar arasında rekabet edebilen gelişmiş bir Türkiye.
Araç Durumu(Araç türü ve sayısı)
Toyota Pick up 1 adet
Kiralık 1 adet
Bina Durumu (Kurum Mülkiyeti Tahsisli Kira vs.)
Bina Yeri Tarım Bakanlığına Tahsisli
Bina Alanı
Kullanılan Alan: m² 256
 
Açık Adres
Hürriyet Cad. No: 11 Göynücek/Amasya
Web sitesi
 amasya.tarim.gov.tr/goynucek
E-mail
Telefon
0358 615 21 80
Fax
0358 615 24 96
İlgili Kişinin Telefonu
0358 615 21 80-11