Hikmet KARACA
                                                 İlçe Malmüdürü
 
 
 
 
 
 
 
 

MALMÜDÜRLÜĞÜ

Hikmet KARACA
İlçe
 Malmüdürü 


Kurum Müdürü

Hikmet KARACA

Personel Durumu

Müdür Yardımcısı

-

Şef

-

VHKİ

3

Hizmetli

1

Diğer

-

Kuruluş Amacı

178 Sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve diğer Hukuki düzenlemelerle Maliye Bakanlığına ilçe düzeyinde verilen görevler ile Maliye Bakanlığınca verilen görevleri yürütmektir.

Misyonu

Misyonumuz; Devletimizin öngördüğü maliye politikası ve Bakanlığımızca bildirilen mali mevzuat çerçevesinde; ülkemizin ihtiyaçları için gerekli kaynakları yaratmak üzere devletimize ait malları ( taşınır ve taşınmaz mal, para, vb.) idare etmek, gelirleri toplamak, giderleri hak sahiplerine ödemek, bağlı genel bütçeli idarelerle ilgili muhasebe kayıtlarını tutmak, muhasebe istatistiklerini hazırlamak, İlçede; Maliye Bakanlığınca yürütülecek diğer görev ve hizmetleri yürütmek ve sonuçlandırmaktır.

Vizyonu

Vizyonumuz; Güçlü, kalkınmış ve çağdaş bir Türkiye için kaynak yaratmada öncü, sürekli gelişmeye açık, katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile takım bilinciyle hareket eden, çalışanlarının vatandaşına en iyi hizmeti vermekten mutluluk duyduğu adil bir mali hizmet sunmaktır.

Araç Durumu (Araç türü ve sayısı) (Plaka yazılmasın)

Malmüdürlüğümüze tahsisli 1 adet otomobil bulunmaktadır.

Bina Durumu (Kurum Mülkiyeti, Tahsisi: Kira vs.)

Hükümet Konağı (Yeterli Hizmet Alanı)

Açık Adresi

Cumhuriyet Mah. Şehit İsmail Kara Cad. No: Hükümet Konağı Kat:1 GÖYNÜCEK/AMASYA

Telefon

0358 615 24 11

Fax

0358 615 20 17


 
 

Müdürlüğümüz Personelleri

 

 

 

Malmüdürlüğümüz, Gelir Servisi, Muhasebe Servisi ve Milli Emlak Servisi olarak faaliyet göstermektedir. 


 
Gelir Servisi Personeli:

Sonnur BARDAKCI          V.H.K.İ.

Hüseyin ALABUĞA          V.H.K.İ.

 

İletişim Bilgileri

Tel: 0358 615 24 11 

 
 
 

 

Muhasebe Servisi Personeli:

 


İletişim Bilgileri
Tel: 0358 615 23 00