Göynücek Belediye Başkanı Kemal ŞAHİN

 

 

KURUM ADI

                                                       GÖYNÜCEK BELEDİYESİ

BAŞKAN

  Kemal ŞAHİN

PERSONEL DURUMU

  Yazı İşleri Müdürü

1

  Mali Hizmetler Müdürü

1

  Sivil Savunma Uzmanı

1

  İnşaat Teknikeri

1

  Zabıta Memuru

1

  Memur

3

  Sözleşmeli Personel

2

  Mevsimlik İşçi

2

  Taşeron İşçi

24

  İş-Kur İşçisi

60

KURULUŞ AMACI

 

             -Belediye Mahalli müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a)   İmar, Su ve Kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve atık, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor sosyal hizmet ve yardım nikah, meslek ve beceri kazandırma ekonomi ve ticaretin geliştirmesi hizmeti yapar veya yaptırır.Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokuların ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerin korunmasını sağlayabilir, gerektiğinde öğrencilere amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar başarılı olan kulüplere meclis kararı ile ödül verebilir.Belediye, kanunlara başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalli müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır.

b)   Belediye Başkanlığımızın İşleyişi, Örgüt Yapısı ve Personel Durumu;

Belediye Başkanlığımız İçişleri Bakanlığına bağlı 5393 Yeni Belediye Kanununda belirtilen yasalar çerçevesinde görev yapmaktadır.Belediye Başkanlığımızda 9 Kişi Meclis Üyesi, 5 Kişi Encümen Üyesi (3 kişi daimi üye) Meclis Üyeleri arasından seçilmiş 2 Katip üye, 3 Denetim üyesi, 3 İhtisas Komisyon üyeleri, 3 İmar Komisyonu, 3 Plan ve Bütçe Komisyon üyesi bulunmaktadır.Ayrıca kurumumuzda 1 Yazı İşleri Müdür V. , 1 Tekniker, 1 Zabıta, 1 Memur, 2 Şoför, 1 Tahsildar, 2 geçici işçi ile görev yapmakta 7 Memur Kadrolu, 2 geçici işçi olmak üzere toplam: 9 personelimiz bulunmakta olup, Hizmet alımı ile 25 kişi temizlik işlerinde çalışmaktadır.

 

 

Temel Vazifemiz (Misyonumuz)

Göynücek Belediye Başkanlığımızın 5393 sayılı Yeni Belediye kanununda belirtilen Kanunlar ve Yasalar çerçevesinde ilçe halkımıza daha iyi hizmet vermek, halkın sağlığı ile ilgili konularda (çevre temizliği, çöplerin alınması, başı boş sokak hayvanların ıslahı) ve halkın rahatlıkla gidip eğleneceği dinleneceği (Piknik ve Mesire) gibi yerlerin yapılması ve bu yerlerin ağaçlandırma işlerinin yürütülmesi ilçemizin şehircilik anlamı kazanılması için imar uygulamalarının yapılması ve alt yapı sistemlerinin ilçe halkının ihtiyacını karşılayacak duruma getirilmesi (içme suyu, kanalizasyon vs. gibi) kurumumuzun hazırlamış olduğu program ve ödemelerin etkinlik ve verimlilikle amacına uygun şekilde ve yerinde yürütülmesi için kurumumuzda bulunan birimler ile işbirliği halinde gerekli inceleme ve araştırmaların yapılarak ilçe halkımıza daha iyi hizmeti yerine getirmek için çalışılacaktır.

 

Ufkumuz (Vizyonumuz)

Kurumumuz kendisine yüklenen görevleri sorumluluk bilinci içerisinde kararlı, tarafsız şekilde yerine getirilebilen etik değerlere bağlı kalmayı ilke edinmiş, günümüz şartlarına ayak uydurmak, gelişmek için kendini yenilemeyi, meslek görgü ve bilgisini arttırmayı amaçlayan 5393 Sayılı Yeni Belediye Kanunu ve Kurumumuzu ilgilendiren diğer kanunlar çerçevesinde daha iyi hizmet vermek, İlçe halkımızı bu kanunlar çerçevesinde bilinçlendirmek gerektiğinde birimlerde çalışan diğer personellere ek görevler vererek daha iyi bir hizmet vermek için vizyon edinmiştir.

 

 


 

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 

Adalet, Güvenilirlik, Şeffaflık, Sorumluluk, Hesap verebilirlik, Sürdürülebilirlik,Katılımcılık ,Tarafsızlık,Eşitlik, Bilimsellik, Güncelik,Verimlilik, Uzmanlık, Etkinlik, Kalite

 

ARAÇ DURUMU (TÜRÜ VE SAYISI)                         

 

İş Makinesi -1

Toplu Taşıma aracı-2

Diğer-15

BİNA DURUMU

Mülk

BİNA ALANI

Açık Alan: 730 m2

Kapalı Alan: 650 m2

AÇIK ADRESİ

Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi No: 15/103 GÖYNÜCEK

WEP SİTESİ

www.goynucek.bel.tr

E-MEİL

goynucekbel@hotmail.com

TELEFON

0 (358) 615 2081

FAX

0 (358) 615 2081

SON BEŞ YILDA

YAPILAN

FALİYET

VE

PROJELERİN

ÖZETİ

1) - Belediye Düğün salonu-Otel-Sosyal Hizmet binası,

2) - Cumhuriyet Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Yeni Mahallede bulunan cadde ve sokakların kanalizasyon boru hattı döşenmesi, 

3) - Cumhuriyet Mahallesi, Merkez Mahallesi ve Yeni Mahallede bulunan cadde ve sokakların kilitli parke taşı ile döşenmesi, 

4) - 2 Adet sıkıştırmalı çöp toplama aracı alımı,

5)  - 1 Adet Vidanjör alımı, -1 Adet vakumlu yol süpürme aracı alımı, 

6) - 1 Adet Hizmet aracı (otomobil) alımı,

7) - 1 Adet Makam aracı (otomobil) alımı, 

8) - 2 Adet Otobüs (30 kişilik) alımı,                    

9) - 2 Adet Ford Kamyonet (Zabıta hizmetlerinde ve Su-Kanalizasyon işlerinde) alımı,

10 - 1 Adet Kazıcı yükleyici kepçe alımı,

11) - 1 Adet modern cenaze yıkama aracı alımı, 

12) - 1 Adet Damperli (30 tonluk) Kamyon alımı,

13) - İlçemiz Merkez Mahallesinde 4 Hektarlık alanda imar uygulaması,

14) - İlçemiz Yeni Mahallede 4 Hektarlık alanda imar uygulaması,

15) - İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, Göynücek İlçe Devlet Hastanesi ile Terminal arasında kalan 3.5 Hektarlık alanda imar uygulaması, 

16) - İlçe Merkezimizde bulunan cadde ve sokakların kumlamalı andezit taşı döşenmesi ve yüzeysel kabartmalı engelli taşı döşenmesi,

17) - İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde, Cumhuriyet parkının genişletilmesi ve Granit taş döşenerek düzenleme yapılması, 

18) - Cumhuriyet parkının çevre düzenlemesi ve çevresine kamelyalar yerleştirilmesi,  

19) - İlçemiz 3 Mahallede toplam 6 ayrı yerde çocuk oyun parkı yapılarak hizmete sunulması, 

20) - Belediyemiz hizmet binasının yetersiz olması nedeniyle yeni yapılan sosyal hizmet binasının giriş katında bulunan iki ayrı yere ve son iki katına taşınarak daha iyi bir hizmet veriminin sağlanması,

21) - İlçemize Halk Bankası gelmesi için önceki Belediye Hizmet binamız tahsis edilerek hizmete sunulması,

22) - İlçemiz içerisinde 3 Mahallede bulunan cadde ve sokak kaldırımlarına çeşitli ağaçlar dikilerek ağaçlandırma yapılması,