Burak DAVŞAN
                                                   İlçe Emniyet Amir V.
 
KURUM ADI
İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ
KURUM MÜDÜRÜ(AMİRİ)
Burak DAVŞAN – Emniyet Amir V.
Personel Durumu
Emniyet Amiri
 
Komiser Yardımcısı
 
Teknisyen Yardımcısı
 
Kuruluş Amacı
-İlçemizin suç potansiyelini azaltmak amacı ile suçların önlenmesini ve ıslahına yönelik düzenleme ve faaliyetler gerçekleştirmek,
-Meydana gelebilecek olayların önlenmesi için çalışmalar yapmak, suçüstü ve ihbarla gelen olaylara müdahale edilerek olay yerinin muhafaza altına alınması sağlamak,
- Meydana gelen adli olayların teknik imkânlar kullanılarak aydınlatılması, suçluların maddi delillerle birlikte adli makamlara sevk edilmesini sağlamak,
-Vatandaşlarımıza çağdaş hizmetlerin gerisinde kalmadan vatandaşın ihtiyacını esas almak suretiyle zorunlu haller dışında vatandaşın bulunduğu ikamet veya iş yerinde hizmet vermek,
-Kamu Kurum ve Kuruluşları, Mahalle Muhtarları ve mahalle sakinlerinin ileri gelenleri ile Asayişe müessir olayların önlenmesi için toplantılar yapmak.
Misyonu
Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti çerçevesinde, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak, yasalar ve evrensel değerlerin ışığı altında, bireylerin temel hak ve özgürlüklerin korunmasına, toplumun düzen, barış, huzur ve güvenlik içerisinde yaşamını sürdürmesine imkân sağlayan bir ortamın oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamaktır.
Vizyonu
Düzen, barış, huzur ve güvenliği bozmak isteyenleri caydıran, bozanları gerekli tüm delillerle hızlı yakalayan, kamu güvenlik politikalarının oluşturulması katkı sağlayan, mutlu personeli ve insan merkezli kalite hizmetleriyle güven veren örnek bir teşkilat olacaktır.
Bina Durumu
Kaymakamlıkça, hükümet konağının 1. katı tahsis edilmiştir.
Açık Adresi
Cumhuriyet Mahallesi Şehit İsmail Kara No:5 Göynücek/AMASYA
Telefon
0358 615 21 58
Fax
0385 615 23 96
 
 

Göynücek İlçe Emniyet Amirliğimize  Bağlı Polis 
Merkezi  Amirliği Ve Büro Amirliklerimizce Sunulan Hizmetler
 
 
TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİMİZCE GÖRÜLEN HİZMETLER

 
 
ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ
Göynücek Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğimizde Araç tescil işlemlerinde yeni kayıt, devir, nakil, trafikten çekme, trafiğe çıkartma, hurdaya ayırma, teknik değişiklik, plaka, tescil ve trafik belgesi zayii işlemleri yapılmakta olup yapılan işlemler aşağıya çıkartılmıştır.
YENİ KAYIT

Nüfus kayıt sistemine göre Göynücek ilçe sınırları (Köylerimiz dahil) içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın bayilerden almış olduğu araçların ilk tescil işlemleri büromuzda yapılmaktadır.
Trafik tescil kuruluşlarına müracaat sırasında sahiplik belgesi, uygunluk belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi ile özel tüketim vergisi ödeme belgesinin aslının ve bayinin fatura kesmeye yetki belgesinin ibraz edilmesi zorunludur. Araçların ilk tescilleri, araç sahiplerinin, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin veya kamu kurum veya kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin ibrazı mecburi belgeleri göstererek üzerindeki bilgiler tam, okunaklı, örneğine uygun olarak doldurulmuş, "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu” (Ek-1)’nu Trafik Tescil Büromuzda yetkili memurun önünde imzalaması suretiyle yapılır. Büromuzdan seri plaka veya Panoya asılan  çıkma plakalardan vatandaşımızın isteği doğrultusunda  plaka verilir, Şoförler odasında plakanın verilmesi, tescil ve trafik belgesinin tanzim edilmesi, plakaların mühürlenerek tescil, trafik belgesi ve plakaların vatandaşa teslim edilmesi ile tescil işlemi tamamlanır.
DEVİR
 Noterler tarafından satışı yapılan araçların Pol-Net bilgisayar ortamında Büromuzda satış yapıldığının tespiti ile aracı alan vatandaşlarımızın noter satışından sonra sigortasının kendi adına yaptırmak kaydı ile Büromuza müracaat etmesi halinde noter satışının aslı ve pol-net bilgisayar kayıtlarından tescil belgesinin döküm alınması ve araç sahibine imza karşılığında teslim edilmesi ile işlem tamamlanır.
Noter satışından sonra araç sahibinin sigortasını yaptırmak kaydı ile pol-net bilgisayar kayıtlarından 15 iş gününü geçmesi halinde vatandaşların büromuza müracaat etmemesi halinde satışı yapılan araca ait tescil belgesinin pol-net bilgisayar kayıtlarından dökümlü alınır ve araç sahibinin satış esnasında belirtmiş olduğu adrese APS yoluyla postaya verilir.      
NAKİL
Noterler tarafından satışı yapılan araçların alıcısının plaka değişikliğini Göynücek Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğimizde  noterde talep etmesi halinde Noter satışının aslı, kendi adına sigortanın yapılması ve Şoförler ve Otomobilciler odasından dosya ve EK-1 formunun doldurulması ile vatandaşlarımızın Büromuza müracaatı ile  Büromuzdan seri plaka veya panoya asılan  çıkma plakalardan isteği doğrultusunda  plaka verilir, Şoförler odasında plakanın verilmesi ve tescil ve trafik belgesinin tanzim edilmesi, plakaların mühürlenerek tescil, trafik belgesi ve plakaların vatandaşa teslim edilmesi ile tescil işlemi tamamlanır.
 
TRAFİĞE ÇIKARMA
             Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçların araç sahiplerinin dilekçe ile Büromuza müracaatı ile Trafiğe çıkarma işlemi talep edildiğinde Şoförler ve Otomobilciler odasından EK-1 formu ve TuvTürk muayene istasyonunda aracın muayene yapılması ile pol-net bilgisayar kayıtlarında teknik inceleme yapılarak ve trafiğe tekrar çıktığına dair bilgisayar kayıtlarına gerekli güncelleme işlemleri yapıldıktan sonra Şoförler ve Otomobilciler Odasından iki adet plaka çıkartıldıktan sonra, Büromuzdan tescil ve trafik belgesi yeniden tanzim edilir, plakalar mühürlenerek tescil ve trafik belgesi ve plakalar  araç sahibine  teslim edilir.                      
TRAFİKTEN ÇEKME
          Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçların araç sahiplerinin dilekçe ile Büromuza müracaatı ile Trafikten çekme talep edildiğinde Şoförler ve Otomobilciler odasından EK-1 formu ve Vergi Dairesi Müdürlüğünden borcu yoktur belgesinin ibrazı ile Pol-net bilgisayar kayıtlarından aracın teknik bilgileri incelenerek Trafikten çekme işlemi yapılır araca ait Plakalar ve trafik belgesi alınır. Araca ait Tescil belgesine Trafikten çekilmiştir şerhi işlenerek araç sahibine teslim edilir.  
HURDAYA AYIRMA 
Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçların araç sahiplerinin dilekçe ile Büromuza müracaatı ile Hurdaya ayırma işlemi talep edildiğinde Şoförler ve Otomobilciler odasından EK-1 formu ve Vergi Dairesi Müdürlüğünden borcu yoktur belgesinin ibrazı ile Pol-net bilgisayar kayıtlarından aracın teknik bilgileri incelenerek Hurdaya ayırma işlemi yapılır araca ait plakalar ve trafik belgesi alınır. Araca ait Tescil belgesine ‘Hurdaya ayrılmıştır’ şerhi işlenerek araç sahibine teslim edilir. 
ZAYİİ PLAKA –TESCİL BELGESİ ve TRAFİK BELGESİ 
Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçların araç sahiplerinin dilekçe ile Büromuza müracaatı ile zayii edilen tescil belgesi, trafik belgesi kayıp eşya projesine veri giriş yapılır, Tescil ve Trafik belgesi düzenlenmesi için Şoförler ve otomobilciler odasından EK-1 formu düzenletilir ve trafik belgesine muayene süresi dolmadığı tespit ediliyor ise aynı muayene tarihi atılır, tespit edilemiyor ise araç TuvTürk muayene istasyonuna sevk edilir muayene sonucuna göre  Pol-net bilgisayar kayıtlarından aracın teknik bilgileri güncellenir Tescil belgesi ve Trafik belgesi araç sahibine teslimedilir. Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçların araç sahiplerinin dilekçe ile Büromuza müracaatı ile  plakaların kayıp edilmesinde kayıp eşya projesine veri giriş yapıldıktan sonra  pol-net bilgisayar kayıtlarında gerekli inceleme yapılır, Şoförler ve otomobilciler odasından plaka bastırılır ve mühürlenerek araç sahibine verilir.
TEKNİK DEĞİŞİKLİK

      Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçların araç sahiplerinin dilekçe ile Büromuza müracaatı ile teknik değişiklik (LPG, renk değişikliği, römork kaydı, araç tadilat vb.) işletme talep edildiğinde Şoförler ve Otomobilciler odasından EK-1 formu ve TuvTürk muayene istasyonunda muayene sonucuna göre  Pol-net bilgisayar kayıtlarından aracın teknik bilgileri güncellenir Tescil belgesi ve trafik belgesi araç sahibine teslim edilir. 
REHİN EKLEME VE REHİN KALDIRMA
         Büromuzda veya herhangi bir il-ilçede  kayıtlı bulunan araçlara Tarım kredi kooperatifleri, Bankalar veya Esnaf odaları tarafından rehin eklenmesi ya da rehin kaldırma işlemlerinin tamamı büromuzda gerçekleştirilmektedir.
SÜRÜCÜ BELGESİ İŞLEMLERİ
                Göynücek Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğimizde Sürücü belgesi verme işlemlerinde İlk defa sürücü belgesi alacaklar, sınıf yükseltme, sınıf ekleme, zayii, yıpranma ve yabancı sürücü belgesi tebdil işlemleri yapılmakta olup yapılan işlemler aşağıya çıkartılmıştır.
İLK DEFA SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLAR

Sürücü sertifikası almak üzere Sürücü kursuna müracaat edip hak kazanmış oldukları  sürücü belgesi dosya içerisinde Öğrenim belgesi, Sabıka kaydı (1 yıl geçerli) , Sürücü belgesi sağlık raporu (Amasya İl hudutları 1 yıl geçerli) nüfus cüzdan fotokopisi, Motorlu taşıt sürücüleri kursuna müracaat formu, motorlu taşıt sürücü sertifikası, Vergi dairesinden alacağı sürücü belgesi sınıfa göre alındı makbuzu, Trafik Tescil Büro Amirliğine müracaat formu ile belge sahibi büromuza müracaatı ile parmak izi, GBT kaydı pol-net kayıtlarından sertifika sorgulama yapılarak sürücü belgesi ücreti alınarak müracaatı kabul edilir, sürücü belgesi kayıt defterine  işlerin pol-net bilgisayar kayıtlarına veri giriş işlemi yapılarak sürücü belgesi müracaat işlemi tamamlanmış olur.
SINIF YÜKSELTME
             Herhangi bir il-ilçeden alınmış olunan sürücü belgesine sınıf yükseltmek için  Sürücü sertifikası almak üzere Sürücü kursuna müracaat edip hak kazanmış oldukları  sürücü belgesi dosya içerisinde Öğrenim belgesi, Sabıka kaydı (1 yıl geçerli), Sürücü belgesi sağlık raporu (Amasya İl hudutları 1 yıl geçerli) nüfus cüzdan fotokopisi, Motorlu taşıt sürücüleri kursuna müracaat formu, motorlu taşıt sürücü sertifikası, Vergi dairesinden alacağı sürücü belgesi sınıfa göre alındı makbuzu, Trafik Tescil Büro Amirliğine müracaat formu ile belge sahibi büromuza müracaatı ile parmak izi, GBT kaydı pol-net kayıtlarından sertifika sorgulama yapılarak sürücü belgesi ücreti alınarak müracaatı kabul edilir. Sürücü belgesini almış olduğu İl-İlçeye pol-net bilgisayar kayıtlarında yapılacak olan değişikliğin güncellenmesi için e-mail atılır gelen cevabi e-maile göre sürücü belgesi sınıf yükseltme müracaat işlemi tamamlanır.
SINIF EKLEME
            Herhangi bir il-ilçeden alınmış olunan sürücü belgesine sınıf eklemek için  Sürücü sertifikası almak üzere Sürücü kursuna müracaat edip hak kazanmış oldukları  sürücü belgesi dosya içerisinde Öğrenim belgesi, Sabıka kaydı (1 yıl geçerli), Sürücü belgesi sağlık raporu (Amasya İl hudutları 1 yıl geçerli) nüfus cüzdan fotokopisi, Motorlu taşıt sürücüleri kursuna müracaat formu, motorlu taşıt sürücü sertifikası, Vergi dairesinden alacağı sürücü belgesi sınıfa göre alındı makbuzu, Trafik Tescil Büro Amirliğine müracaat formu ile belge sahibi büromuza müracaatı ile parmak izi, GBT kaydı pol-net kayıtlarından sertifika sorgulama yapılarak sürücü belgesi ücreti alınarak müracaatı kabul edilir. Sürücü belgesini almış olduğu İl-İlçeye pol-net bilgisayar kayıtlarında yapılacak olan değişikliğin güncellenmesi için e-mail atılır gelen cevabi e-maile göre sürücü belgesi sınıf ekleme müracaat işlemi tamamlanır.
YIPRANAN SÜRÜCÜ BELGESİ İLE YAPILACAK İŞLEMLER
            Herhangi bir il-ilçeden alınmış olunan sürücü belgesinin yıpranması nedeni ile sürücü belge sahibinin dilekçe ile müracaatı ile pol-net bilgisayar kayıtlarından sürücü belgesinin doğruluk derecesi incelenir. Parmak izi alınır, GBT kaydına bakılır sürücü belgesi ücreti alınarak müracaatı kabul edilir. Sürücü belgesini almış olduğu İl-İlçeye pol-net bilgisayar kayıtlarında yapılacak olan değişikliğin güncellenmesi için e-mail atılır gelen cevabi e-maile göre sürücü belgesi yenilenme müracaat işlemi tamamlanır.
ZAYİİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE YAPILACAK İŞLEMLER
            Herhangi bir il-ilçeden alınmış olunan sürücü belgesinin zayii olması  nedeni ile sürücü belge sahibinin dilekçe ile müracaatı ile pol-net bilgisayar kayıtlarından sürücü belgesinin doğruluk derecesi incelenir. Parmak izi alınır, GBT kaydına bakılır kayıp eşya projesine veri giriş işlemi yapılır. Sürücü belgesi ücreti alınarak müracaatı kabul edilir. Sürücü belgesini almış olduğu İl-İlçeye pol-net bilgisayar kayıtlarında yapılacak olan değişikliğin güncellenmesi için e-mail atılır gelen cevabi e-maile göre zayii sürücü belgesi müracaat işlemi tamamlanır.
       
DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN ÜLKEMİZ SÜRÜCÜ 
BELGESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İŞLEMLERİ 
     İstenilen Belgeler;
a.) Yabancı sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
b.) Noter veya Konsolosluk onaylı Türkçe tercümesi
c.)  Şoförler Odasından Sürücü Belgesi Dosyası 
d.) Sürücü olur sağlık raporu (1 yıl geçerli)
e.) Cumhuriyet Başsavcılığından sabıka kaydı (1 yıl geçerli)
f.)  Sürücü belgesi sınıfına göre ödenmiş harç makbuzu(Vergi Dairesinden)
g.) 4 adet vesikalık fotoğraf
h.) Türk vatandaşı ise nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 
i.)  Şahıs yabancı ise İkamet tezkeresi aslı ve fotokopisi
j.)  Elçilik mensubu ise hüviyet aslı ve fotokopisi
k.) Kan grubunu belirtir belge
l.)  Trafik Tescil Büro Amirliğine müracaat formu
m.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürücü belgelerinin tercümesi istenmez. Ancak diğer belgelerin tamamı istenir.
               Trafik Tescil Büro Amirliğine belge sahibinin istenilen belgeler ile müracaat etmesi halinde anlaşmalı ülkeler ile karşılığı tetkik edilir. Parmak izi, GBT kaydı ile sürücü belgesi ücreti alınarak müracaatı kabul edilerek Yabancı Sürücü belgesinin ülkemiz sürücü belgesine dönüştürülmesi müracaat işlemi tamamlanır.
BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİNCE GÖRÜLEN HİZMETLER
 
YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İÇİN İSTENEN BELGELER
1- Dilekçe (Kaymakamlık Makamından havaleli)
2- Dr. Raporu (Sağlık Ocağından)
3- Harç Makbuzu (Vergi Dairesinden)
4- Vesikalık fotoğraf (4 Adet)
5- Dosya (1 Adet)
6- Borcu yoktur yazısı (Vergi Dairesinden)
YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından havaleli)
2-Dr. Raporu (Sağlık Ocağından)
3-Vesikalık fotoğraf (4 Adet)
SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLARIN BİLDİRİMİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından havaleli)
2-Ses ve Gaz fişeği (kurusıkı)  ya ait fatura
ŞENLİK VE İŞARET FİŞEKLERİNİN KULLANILMASI MÜRACAATINDA İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Dilekçe (Kaymakamlık Makamından havaleli)
2-Taahhütname (Noterden A sınıfı ateşleyici belgesi sahibi)
3-Sigorta Poliçesi (A sınıfı ateşleyici belgesi sahibi)
4-A sınıfı ateşleyici belgesi fotokopisi
Satın Alma Ve Yivsiz Tüfek Ruhsatı İçin Örnek Dilekçe indirmek için tıklayınız...
Satın Alma Belgesi İçin Örnek Dilekçe Örnek Dilekçe indirmek için tıklayınız...
Süresi Dolan Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İçin Örnek Dilekçe indirmek için tıklayınız...
Yivsiz Av Tüfeği Devri İçin Örnek Dilekçe-Devir Alan Şahıs İçin  Örnek Dilekçe indirmek için tıklayınız...
Yivsiz Av Tüfeği Devri İçin Örnek Dilekçe-Devreden Şahıs İçin Örnek Dilekçe indirmek için tıklayınız...
BELGELENDİRME BÜRO AMİRLİĞİ
 

 
UMUMA MAHSUS PASAPORT MÜRACAATI İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Harç Makbuzu (Vergi Dairesinden)
2-Biometrik 5*5 vesikalık fotoğraf (4 Adet)
3-Kimlik Fotokopisi
 
 
 
 
 

 
GÖYNÜCEK İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİMİZCE
 GÖRÜLEN HİZMETLER
 
         
Polis Merkezi Amirliği;
Önleme, Caydırıcı, adli ve idari görevleri, Olmak üzere 4 ana başlık altında toplanmaktadır.
Önleme ve caydırıcı görevlerini ekiplerin yaya ve motorize ekip olarak ifa ettikleri devriye hizmetleri ile yerine getirilmektedir. Tüm Önleme ve Caydırıcı görevleri yanında adli bir olay meydana gelmiş ise; adli görevi başlamaktadır. C. Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikatı yürütmek ve hazırlanan tahkikat evrakını C. Başsavcılığına göndermek.

İdari görevleri, Diğer Kamu Kurum ve kuruluşlarında gönderilen; tebligat kanunu doğrultusunda tebligatları yapmak, adres tespiti, kimlik tespiti ve sosyal ekonomik durum araştırması için araştırmalar yapıp tutanak düzenlemek.
Mahkemelere celp için mahkemelerden gönderilen zorla getirme müzekkerelerinin gereğini yapmak, yine mahkemelerden, C. Başsavcılıklarından ve İcra Müdürlüklerinden gönderilen; adres tespitleri, açık kimlik tespitleri, sosyal ekonomik durum araştırılması ve tebligatlarla ilgili gönderilen müzekkereler ile ilgili işlemleri yapmak.

Bürolar arası ilgili yazışmaları yapmak, TEM Büro, Güvenlik Büro, Ruhsat ve Tebligat Büro Amirliklerinden gönderilen güvenlik soruşturmaları ile ilgili araştırmaları yapıp tutanak düzenlemek.

Yeşil kart  ile ilgili işlemler: Yeşil kart Bürosundan gönderilen Yeşil kart ile ilgili   araştırma yapıp tutanak düzenlemek. Yeşil kart Formunda, diğer birimler ile ilgili işlemler bittikten sonra en son   Polis Merkezi Amirliğine teslim ediliyor, Yeşil kart formu ile ilgili araştırma tutanağı düzenlendikten sonra yeşil kart Bürosuna Polis Merkezi tarafından teslim edilmektedir. Başvuru sahipleri Yeşil kart ile ilgili formlarını Polis Merkezine teslim ettikten sonra Polis Merkezine bir daha gelmelerine gerek kalmamaktadır. Takiplerini yeşil kart Bürosundan yapmaları gerekmektedir.

Yeşil kart ile ilgili istenilenler: Muhtar ilmühaberinin tam ve eksiksiz doldurulup başvuru sahibi ile ikametgâh ettiği mahalle muhtarının kendilerine ait bölümleri imzalanması, kimler Yeşilkart alacaksa formda şahısların belirtilmesi, diğer tüm birimlerle ilgili işlemlerin bitirilmiş olması, Nüfus Müdürlüğünden Adrese Dayalı Nüfus kayıt Örneğinin alınmış olması yeterlidir.

İdari Yaptırım Kararları: İdari yaptırımlarla ilgili düzenlenen İdarim Yaptırım Karar Tutanaklarının takibini yapmak ve ilgili kurumlarla yazışmaları yapmak ( İdari Yaptırım Karar Tutanağı tebliğ edildikten  sonra 15 gün içerisinde  cezasını Mal Müdürlüğüne öderse yazılan cezanın 3/4’ ünü öder, ödeme yaptığı makbuzu da Polis Merkezine teslim eder.)

Toplumsal merasimler: Düğün, Sünnet, Nişan vb. gibi toplumsal merasimler için Kaymakamlık Makamı Yazı İşleri Müdürlüğünden almış oldukları izin dilekçelerini kabul etmek ve düğün sahibine dilekçede belirtilen hususları anlatıp tebligat yapmak ve daha sonra merasimlerin takipleri yapmak,