İLAN
 
GÖYNÜCEK İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
 
31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle;
 
Muhtarlık bölgesi askı listeleri 04 Ocak 2019 Cuma günü saat 08:00'de güncelleştirmek üzere askıya çıkartılıp, 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17:00 da askıdan indirilecektir.
 
SEÇMEN LİSTELERİNE YAZILMAK İÇİN BAŞVURACAKLAR
 
A) Nüfus Müdürlüğüne Başvuracaklar;
 
 1. Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
 2. 31/03/2001 tarihinde ve daha önce doğanlar (yıl, ay ve günü gösteren, Nüfus Müdürlüğünce verilen, TC Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.)
 3. Başka muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı Muhtarlık Bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleşim yeri değişikliği kontrol edilir.)
 4. Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,
 5. Muhtarlık Bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık yahu-, eksiklik bulunan,
 6. Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),
 
Türk Vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce Nüfus Müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına,
 
B) İlçe Seçim Kuruluna Başvuracaklar;
 
 1. 31/03/2019 tarihi itibari ile askerlikten terhis olup da, silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan 'Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin ibrazı gereklidir.)
 2. Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumlarına alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı hakkındaki Kanunun 16. maddesinin 2.fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulamaz (Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak resmi yazıyla ibraz etmek zorunludur.)
 3. Görme ve ortopedik engelli seçmenlerin Engellilik Beyan Formu ile bizzat veya bir yakını tarafından muhtara veya ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına,
 4. Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu” ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları, askı başlangıç tarihi olan 04 Ocak 2019 Cuma günü saat 08.00 ile 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00 arasında yapılır. ("Seyyar sandık kurulu talep formu” ile birlikte "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.)
Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir aktif duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvurabilirler.
 
SEÇMEN LİSTESİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR:
 
 1. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405. ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun yukarıda açıklanan maddeleri uyarınca, kısıtlılık altına alınanlara ilişkin listenin vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemesinden istenmesi gerekmektedir.)
 2. Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sisteminde yer almayanlar (AKS), 5490 sayılı Kanunun 50.maddesi hükmü gereği askı süresi içinde AKS Sistemine kayıt oldukları halde ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmayanlar.
 3. Silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (izinli olsalar bile), listelere yazılamazlar.
 4. Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler (Ceza infaz kurumundan firar edenler dâhil) listelere yazılamazlar.
 
İLANEN DUYURULUR.