09.12.2017 tarih ve 2017/23 Sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında, "Bağımlılıkla Mücadele" edebilmek adına kurumlar arası işbirliğini ve koordinasyonu sağlamak, temel stratejileri belirlemek ve eylem planlarını hazırlamak, onaylamak, gerektiğinde değiştirmek, güncellemek ve uygulanmasını takip edip değerlendirmek üzere Kaymakamımız Sayın Mustafa GÜRBÜZ başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın ilçedeki en üst düzey temsilcileri ile bir araya gelinerek kaymakamlık toplantı salonunda “Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı" yapıldı.
 
Yapılan toplantıda; gençlerimizi, geleceğimizi ve toplumumuzun her kesimini tehlikeye atan, evlatlarımızın hayatlarını karartan uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığının önlenmesine yönelik faaliyetleri geliştirmek ve yaygınlaştırmak, bağımlılıkla mücadelede önleme, erken müdahale, tanı, tedavi, iyileştirme, zarar azaltma, bilgi toplama ve değerlendirme gibi faaliyetlerinin her aşamasında  hizmet verebilmenin yol ve yöntemleri değerlendirildi.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.